Studnie MATBET

Wymiana kanalizacji sanitarnej z kamionki na PCV 200mm SN8 lita. Rozebranie kostki betonowej, wykop, demontaż rur kamionkowych, podsypka z piasku, rury PCV 200 mm z spadkiem 1,0%, likwidacja starych studni, montaż studni żelbetowych wibroprasowanych (łączenie na uszczelki) MATBET, zasypanie i zagęszczanie wykopu, regulacja włazów studni z wypełnieniem betonowym. Inwestycja dla Wspólnoty Mieszkaniowej na poznańskich Ogrodach.