Usuwanie awarii

AWARIA KANALIZACJI LUB DESZCZOWEJ

 • Usuwanie awarii kanalizacji w pomieszczeniach lub w gruncie.
 • Wymiana niedrożnej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w pomieszczeniach piwnicznych. Rozebranie posadzki betonowej, przekucia przez fundamenty, wymiana rur żeliwnych na PVC.
 • Przeczyszczenie i udrożnienie rur spiralą ręczną lub mechaniczną.
 • Montaż zasuw burzowych jedno- lub dwuklapowych.

AWARIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 • Demontaż/montaż grzejników, skracanie grzejników żebrowych.
 • Uzupełnianie zładu centralnego ogrzewania: odpowietrzenie instalacji, grzejników, przygotowanie instalacji c.o. do sezonu grzewczego.
 • Wymiana zaworów grzejnikowych i termostatycznych.
 • Wymiana grzejników w trakcie sezonu grzewczego przy pomocy zamrażarek na rurze.

AWARIA INSTALACJI WODNEJ

 • Wymiana skorodowanych odcinków rur i kształtek ocynkowanych o średnicy 15-100mm instalacji wodociągowej.
 • Wymiana zaworów kołnierzowych, zwrotnych.
 • Wymiana zaworów kulowych zimnej i ciepłej wody.
 • Montaż obejm naprawczych typu Gebo.
 • Rozmrażanie zamarzniętych instalacji.

AWARIA INSTALACJI GAZOWEJ

 • Usuwanie nieszczelności wewnętrznej instalacji gazowej.
 • Uszczelnienie instalacji gazowej przy gazomierzu.
 • Przegląd instalacji gazowej i urządzeń gazowych.
 • Gotowość do szybkiej organizacji brygad w celu wymiany wewnętrznej instalacji gazowej na rury miedziane łączone metodą zaprasowywania (zaciskania).

Realizacje