Instalacje zewnętrzne

CZYSZCZENIE, INSPEKCJA, WYMIANA SIECI KANALIZACYJNYCH:

Wykonujemy przeglądy, czyścimy i udrażniamy istniejące sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej metodą wiaderkowania oraz czyszczenia ciśnieniowego WUKO. W ten sposób wydobywamy nieczystości z wnętrza rur takie jak: korzenie, piasek, szlam, kamienie, butelki, itp. W razie potrzeby używamy kamerę inspekcyjną w celu lokalizacji załamań, zatorów, pęknięć i nieszczelności styków rur. W przypadku stwierdzenia poważnych uszkodzeń rurociągów wymieniamy je na nowe.

Zapewniamy wykonanie zadań w pełnym zakresie: rozebranie nawierzchni drogowych/chodnikowych/trawnikowych, wykopy, wymiana instalacji, dostarczenie i wymiana gruntu, odtworzenie nawierzchni.

NOWE INSTALACJE I PRZYŁĄCZA:

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy wykonywaniu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych z towarzyszącymi pracami ziemnymi, możemy zaoferować usługi na najwyższym poziomie, w połączeniu z indywidualnym podejściem do zadania. Zinwentaryzujemy dany obszar, wskażemy rzeczywisty przebieg instalacji pod ziemią i przedstawimy najlepsze rozwiązanie danej sytuacji.

W zależności od Twoich potrzeb zrealizujemy:

Realizacje