Studnie MATBET

Wymiana kanalizacji sanitarnej z kamionki na PCV 200mm SN8 lita. Rozebranie kostki betonowej, wykop, demontaż rur kamionkowych, podsypka z piasku, rury PCV 200 mm z spadkiem 1,0%, likwidacja starych studni, montaż studni żelbetowych wibroprasowanych (łączenie na uszczelki) MATBET, zasypanie i zagęszczanie wykopu, regulacja włazów studni z wypełnieniem betonowym. Inwestycja dla Wspólnoty Mieszkaniowej na poznańskich Ogrodach.

Rura w rurze

koparko-ładowarka

Od wielu lat budynek mieszkalny miał problemy z zatykającym się przyłączem kanalizacji sanitarnej. Przyłącze wykonane bezpośrednio do kolektora „na ostro” – bez studzienki. Po sfilmowaniu przyłącza rozpoznano czarny podłużny obiekt – przypuszczalnie czarny wąż gumowy, który mógł się urwać podczas czyszczenia metodą WUKO. Po rozkopaniu i otwarciu rury okazało się, że jest to rura plastikowa, […]